วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ความใฝนต่างๆในชีวิต

ความฝันอยากเป็นช่างถ่ายภาพและภาพที่ถ่ายออกมา มุมมองไม่เหมือนคนอื่น
อยากมีร้านถ่ายรูปหรือสตูอิโอเป็นของตัวเอง

ความตั้งใจในการเข้ามาเรียนนิเทศ

ที่เข้ามาเรียนนิเทศเพราะว่าอยากเรียนถ่ายภาพและอยากจะรู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือในการถ่ายภาพอย่างคบถ้วนอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของการถ่ายภาพมากขึ้นกว่านี้และอยากจะเป็นช่างถ่ายภาพ